Z nadesłanej do naszej redakcji informacji wynika, że znany w regionie świętokrzyskim hodowca i działacz związkowy i spółdzielczy, Michał Matuszczyk, został w atmosferze skandalu i zastraszania odwołany z funkcji przewodniczącego Rady, bez podania realnych przyczyn. Wielu spółdzielców tę decyzję przyjęło z dużym zaniepokojeniem.

Były przewodniczący twierdzi, że prawdziwym powodem jego usunięcia była zwiększona aktywność w pracy kontrolnej i nadzorczej w OSM Włoszczowa. W ostatnim czasie p.Matuszczyk wystąpił do zarządu spółdzielni z prośba o przekazanie informacji zarządczo-nadzorczych, dotyczących m.in.:

  • kosztów transportu,
  • kosztów wytworzenia wybranych produktów,
  • opłacalności produkcji i sprzedaży wybranych produktów i innych obszarów związanych z kontrolingiem w spółdzielni.

Na zwołanym 28.01.2020 posiedzeniu rady nadzorczej zamiast odpowiedzi na postawione zarządowi pytania, usłyszał decyzję o odwołaniu go z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza do dziś nie uzyskała odpowiedzi na powyższe pytania. Zdeterminowany b.Przewodniczący zdecydował się, świadomy wszelkiego ryzyka , na wystosowanie Listu Otwartego do Spółdzielców i Pracowników OSM Włoszczowa.

W przekazanym piśmie Michał Matuszczyk wskazuje na poważne problemy i liczne uchybienia w zarządzaniu oraz brak właściwego, skutecznego nadzoru właścicielskiego w Spółdzielni. Twierdzi również, że do działań kontrolnych spółdzielni został zainspirowany i zachęcony dramatycznymi apelami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego, który nawoływał do większego zaangażowania w pracy nadzorczej.

Treść listu otwartego byłego przewodniczącego dostępna w załączniku.