Działania CDR rozpoczęły się w 2012 r. i polegają na prowadzeniu szkoleń z zakresu przetwórstwa mleka na poziomie gospodarstwa. Na warsztatach rolnicy mają możliwość zapoznania się z procedurą uruchomienia i funkcjonowania „małej mleczarni”, w której mogą produkować: śmietanę, masło, ser twarogowy, jogurt, kefir itp.

 

Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, która przybliża przepisy prawa żywnościowego, realizację projektu technologicznego, proces rejestracji oraz część praktyczną. Do czerwca 2015 r. CDR planuje przeszkolić 3000 rolników zajmujących się produkcją mleka.

 

Możliwości przerobowe „małej mleczarni” to jednorazowo 300 l mleka, co pozwala na przerób we własnym zakresie mleka ze stada 15 krów (przy wydajności ok. 6000 l).
Do zasadniczego wyposażenia takiego mini – zakładu należy m.in. kocioł serowarski, pompa do mleka, wanna do solenia sera, stół ociekowo – formierski i inne drobniejsze akcesoria. Najczęściej wytwarzanymi w takich warunkach produktami są sery twarogowe lub półtwarde.

 

Ta forma działalności może ułatwić mniejszym gospodarstwom utrzymanie produkcji mleka w przypadku destabilizacji na rynku mleka, co może nastąpić po odejściu od limitowania produkcji. Taka droga rozwoju jest łatwiejsza do realizacji, niż kilkukrotne powiększenie stada, które wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci budynków inwentarskich oraz ziemi, a tej czasem po prostu brak.

 

Do szczególnych zalet przydomowej mleczarni można zaliczyć:

  • umocnienie pozycji rolników na rynku producentów mleka w okresie wahań cen skupu,

 

  • wyższy dochód w postaci wartości dodanej w wyniku przetwórstwa i sprzedaży gotowych produktów,

 

  • tworzenie i rozwój na lokalnym rynku wyrobów tradycyjnych, co przełoży się na większy udział rodzimych produktów na polskim rynku,

 

  • aspekty ekologiczne, wynikające z ograniczenia transportu mleka oraz gotowych produktów na duże odległości.