Dobierając buhaje do inseminacji jedynie w kierunku produkcji mleka w kolejnych latach będziemy obserwować pogorszenie się cech funkcjonalnych. Nie jest to zatem kierunek, którym należy podążać w nadchodzących latach (zniesienie kwotowania produkcji mleka), gdzie konkurencyjność polskich gospodarstw będzie zależna od efektywności produkcji białego surowca.

Cechy funkcjonalne, na które należy zwracać szczególną uwagę to przede wszystkim kompleks cech związanych z płodnością krów. Bezdyskusyjnym warunkiem opłacalności produkcji jest bowiem zacielenie krowy w optymalnym czasie i uzyskanie od najlepszych sztuk potomstwa, które pozostanie w stadzie na kolejne lata. Równie ważną cechą jest długowieczność krów. Zdecydowanie w ostatnich latach cecha ta stała się jedną z najliczniej omawianych podczas konferencji i spotkań z hodowcami. Długość użytkowania krów na całym świecie uległa mocnemu pogorszeniu, a jest to jeden z warunków opłacalnej produkcji. Na jej wynik największy wpływ mają jednak czynniki związane z warunkami w jakich prowadzona jest ferma – w tym żywienie, system utrzymania, komfort krów. Każdy błąd może kosztować obniżenie długowieczności.

Kolejną z bardzo ważnych cech funkcjonalnych jest szeroko pojęta zdrowotność. W tym najważniejszymi są zdrowotność wymienia oraz racic. Pośrednio zdrowotność wymienia czy racic jest powiązana również z budową tych narządów. Prawidłowo zawieszone wymię o silnych więzadłach będzie mniej podatne na urazy i inwazje patogenów, czyli mniejsza jest ich podatność na zapadanie na mastitis. Schorzenie to przynosi olbrzymie straty finansowe na farmach mlecznych i również wpłynie na obniżenie wydajności naszych zwierząt. Podobnie kształtować się będzie zdrowotność racic – wpływ na tę cechę ma budowa nóg i racic (pomijając warunki środowiskowe). Schorzenia racic podobnie jak mastitis odbijają się mocno na efekcie finansowym gospodarstwa, również przez spadek produkcji mleka przez krowy.

Z mniej istotnych cech funkcjonalnych, lecz nadal ważnych w ogólnym wyniku ekonomicznym można wymienić łatwość wycieleń córek czy temperament krów. W ostatnich latach mówi się również o szybkości oddawania mleka, co wpływa na wydajność wykorzystywanych do doju urządzeń – cecha bardzo ważna w przypadku doju zrobotyzowanego.

W skrócie można powiedzieć, że cechy funkcjonalne są zespołem cech pozaprodukcyjnych, które w sposób pośredni wpływają na ogólną efektywność produkcji mleka w stadzie krów, a zaniedbanie doskonalenia tych cech może być przyczyną występowania częstszych przedwczesnych brakowań zwierząt ze stada z wielu różnych powodów związanych z niską płodnością lub jałowością, problemami zdrowotnymi czy niebezpieczeństwem w obsłudze takich zwierząt.

W naszym kraju funkcjonuje wiele firm oferujących nasienie buhajów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Spośród tych ofert hodowcy muszą wybrać buhaje, których nasieniem będą inseminować swoje krowy licząc na poprawę potencjału genetycznego swoich zwierząt w przyszłości, również pod kątem cech funkcjonalnych.

Buhaje z polskim pochodzeniem lub wycenione w naszym kraju stanowią znaczną część oferty kierowanej do rolników. Jest to przede wszystkim oferta przystępna ekonomicznie dla mniejszych gospodarstw. Buhaje te ocenione są według wskaźnika PF, czyli produkcyjność i funkcjonalność. Na jego kształt wpływ ma wiele podindeksów, jednak mimo wszystko na tle indeksów stosowanych w innych krajach europejskich jest to wskaźnik dość skromnej budowy. W naszym krajowym indeksie nadal znaczną rolę odgrywa produkcja mleka (50 proc.) co w wielu krajach zostało mocno ograniczone (np. w Danii jest to 30 proc.).

Z inicjatywy PFHBiPM indeks PF ulegnie wkrótce korekcie, a cechy funkcjonalne będą w nim bardziej docenione. Po raz pierwszy do polskiego indeksu w tym roku trafi długowieczność krów. Nowy indeks ma być bardziej dopasowany do zmiennych warunków ekonomicznych produkcji mleka z większym naciskiem na cechy pozaprodukcyjne, w których to obserwowany jest stale trend ich pogorszenia.