Po obniżkach stawek bydła sprzed kilku tygodni, obecnie trend cenowy uległ odwróceniu. Bydło zaczęło drożeć, na początek podwyżki objęły buhaje.

Większość ankietowanych zakładów podniosła ceny oferowane za buhaje, w niektórych przypadkach nawet o 70 groszy za kg WBC. Obecnie stawki za buhaje w klasie R wynoszą maksymalnie 13 zł/kg, przedział cenowy w klasie O kończy się zaś na 12,50 zł/kg. Za buhaje mięsne skupowane w wadze żywej skupujący proponują do 7,60 zł/kg.

Ceny jałówek nie uległy większym zmianom. Sztuki zakwalifikowane do klasy R kosztują maksymalnie 12,40 zł/kg (min. 11 zł/kg) w oraz 11,60 zł/kg w klasie O (min. 10,80 zł/kg). Za zwierzęta skupowane na wagę żywą skupujący proponują maksymalnie do 6,50 zł/kg.

Wiele nie zmieniło się również w cennikach krów. Maksymalne stawki w wycenie poubojowej wynoszą 10,80 zł/kg (min. 9,60 zł/kg). Za sztuki skupowane w wadze żywej, podmioty skupujące oferują maksymalnie 5,20 zł/kg (ceny netto).

Według podmiotów skupowych, ze względu na trwające żniwa, rolnicy ograniczyli sprzedaż bydła, w związku z czym towaru trzeba szukać na rynku. Stąd m.in. mogą wynikać obecne podwyżki. W najbliższym czasie ceny bydła nie powinny spadać, wręcz przeciwnie, według prognoz ARR, stawki do końca roku powinny wzrastać.