Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu 2020 r. wyniosła 130,69 zł/hl. Ceny oferowane rolnikom przez mleczarnie za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 0,1 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w czerwcu 2020 r. Cena z lipca tego roku jest również wyższa o 0,4 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2019 r.

Najwyższą cenę mleka w czerwcu br. odnotowano w województwach:
• podlaskim – 135,94 zł/hl
• lubuskim – 134,49 zł/hl
• dolnośląskim – 132,44 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 122,69 zł/hl
• świętokrzyskim – 122,76 zł/hl
• łódzkim – 123,45 zł/hl

Choć zmiana ceny skupu mleka w ubiegłym miesiącu nie była znacząca, to przerwała jednak dotychczasową tendencję spadkową na rynku mleka. Podobnie jak miesiąc wcześniej, najwyższe stawki otrzymują producenci z województwa podlaskiego, a najniższe z województwa małopolskiego.