Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lutym 2020 r. wyniosła 137,38 zł/hl. Ceny oferowane producentom przez mleczarnie za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 0,1 proc. w stosunku do tych jakie podmioty skupowe wypłacały w styczniu 2020 r. Cena z lutego tego roku jest jednak niższa o 0,5 proc. od tej, jaką mleczarnie wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2019 r.

Najwyższą cenę mleka odnotowano w województwach:
• opolskim– 142,37 zł/hl
• lubuskim – 141,58 zł/hl
• podlaskim – 141,44 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 128,33 zł/hl
• łódzkim – 129,24 zł/hl
• świętokrzyskim – 132,29 zł/hl

Po raz kolejny to nie na Podlasiu, a na Opolszczyźnie jest obecnie wypłacana rolnikom najwyższą cena za biały surowiec (142,37 zł/hl), Najniższe ceny otrzymują zaś rolnicy z Małopolski (128,33 zł/hl).

Póki co sytuacja w sektorze mleczarskim wydaje się dość stabilna, jednak trudno ocenić jak zachowa się rynek w ciągu najbliższych tygodni, czy miesięcy na skutek panującej pandemii koronawirusa. Obecnie jedna z mleczarni już postanowiła ograniczyć skup mleka o 10 proc.

Z jednej strony popyt na produkty spożywcze uległ zwiększeniu na skutek masowo dokonywanych zakupów przez konsumentów w obawie przez brakiem towarów, bądź zamknięciem sklepów, co zostało szybko zdementowane. Z drugiej zaś strony ceny produktów rolnych wyraźnie zaczęły spadać, co jest niezgodne z wszelkimi zasadami sztuki handlowej. Stąd rolnicy nie kryją oburzenia, szczególnie w sytuacjach, gdy są przez społeczeństwo posądzani o podniesienie cen sprzedaży swoich produktów, na co zasadniczo mają niewielki wpływ.