Ósmy miesiąc spadków cen mleka

Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu 2023 r. wyniosła 188,67 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 2,5 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w czerwcu 2023 r. Cena z lipca br. jest również niższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2022 r. o 19,3 proc.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:

  • podlaskim – 199,72 zł/hl
  • podkarpackim – 189,89 zł/hl
  • dolnośląskim – 189,62 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:

  • pomorskim – 178,02 zł/hl
  • kujawsko-pomorskim – 181,31 zł/hl
  • łódzkim – 182,63 zł/hl

Województwo podlaskie ponownie znalazło się na pierwszym miejscu z ceną 199,72 zł/hl. Natomiast ostatnie miejsce znów zajęło województwo pomorskie (178,02 zł/hl). W lipcu br. różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną mleka w skupie nieco się zmniejszyła w porównaniu do ubiegłego miesiąca i wyniosła prawie 22 grosze/l.

Niskie ceny mleka skłaniają do likwidacji produkcji

Postępujące spadki cen mleka w skupie sprawiają, że wielu hodowców przyspieszyło decyzję o zaprzestaniu produkcji mleka. Dodatkowym inhibitorem jest trudna sytuacja paszowa, wynikająca z tegorocznej suszy. W gorszej sytuacji są gospodarstwa posiadające wysokie zadłużenie, co zmusza ich do kontynuacji produkcji, celem spłaty zobowiązań.