Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu 2019 r. wyniosła 137,82 zł/hl. Stawki oferowane producentom przez mleczarnie za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 0,2 proc. w stosunku do tych jakie podmioty skupowe oferowały w lutym 2019 r. Cena z lutego br. była jednak wyższa o 2,7 proc. od tej, jaką mleczarnie wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2018 r.

Zahamowanie wzrostu cen mleka i stopniowe odwracanie trendu może wróżyć wejście w zapowiadaną przez analityków fazę spadkową cyklu cenowego.

Najwyższą cenę mleka odnotowano w województwach:
• podlaskim – 145,10 zł/hl
• warmińsko-mazurskim – 142,49 zł/hl
• opolskim – 140,03 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• łódzkim – 128,56 zł/hl
• świętokrzyskim – 128,51 zł/hl
• małopolskim – 126,09 zł/hl

Rozbieżność cenowa pomiędzy skrajnymi województwami jest nadal wysoka i wynosi niemal 20 gr. na 1 litrze mleka. Najniższe stawki oferowane są na południu kraju, gdzie dominują małe gospodarstwa. Najwyższe zaś na Podlasiu, gdzie gospodarstwa są sukcesywnie powiększane, a także zlokalizowane są tu duże podmioty skupowe, co wiąże się z niższymi kosztami transportu surowca.