Według kwartalnych danych opublikowanych przez Biuro Ekonomiki Rolnictwa i Studiów Wiejskich (BAL) koszty produkcji wyniosły 45,76 eurocentów/kg, natomiast cena mleka w tym samym okresie tylko 32,70 eurocenty/kg. Tym samym producentom w Niemczech brakuje 13,06 eurocentów/kg na pokrycie kosztów produkcji.

Stosunek ceny do kosztów wskazuje, w jakim stopniu ceny mleka pokrywają koszty produkcji. W styczniu 2021 r. producenci odzyskali tylko 71 proc. kosztów produkcji z ceny mleka. Niedobór w cenie wyniósł zatem 29 proc. Deficyt uzyskiwanych cen w stosunku do kosztów obserwowany jest od 2014 r.

Analizy kosztów są regularnie przeprowadzane w Niemczech, ale także w pięciu innych krajach. Wyraźnie pokazują, że ceny płacone producentom mleka również nie pokrywają kosztów produkcji. Koszty produkcji mleka monitorowane są także w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Holandii od 2017 r.

Europejska Rada ds. Mleka promuje prawnie zakotwiczony instrument kryzysowy, aby przeciwdziałać chronicznemu niedoborowi przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów. Program odpowiedzialności rynkowej obserwuje sygnały rynkowe i reaguje na nie, dostosowując produkcję.