Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu 2017 r. wyniosła 134,96 zł/hl. Stawki wypłacane producentom za surowiec w ubiegłym miesiącu były wyższe o 1,5 proc. od tych jakie mleczarnie oferowały w czerwcu i o 33,3 proc. wyższa od tej, jaką zakłady wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2016 r.

Najwyższą cenę odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 139,97 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 139,93 zł/hl
• Lubelskim – 136,38 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano w województwach:
• Małopolskim – 121,70 zł/hl
• Łódzkim – 124,59 zł/hl
• Świętokrzyskim – 125,86 zł/hl

Oprócz cen mleka wzrasta również jego produkcja. W pierwszym półroczu br. do podmiotów skupowych trafiło łącznie 5 693,6 mln litrów, co stanowi wynik wyższy o 3,3 proc. w porównaniu z 2016 rokiem.

Najwięcej mleka w tym okresie wyprodukowano w województwie mazowieckim (1 226,7 mln l) i podlaskim (1 210,8 mln l), co stanowi łącznie ponad 40 proc. produkcji mleka w skali całego kraju.