Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w kwietniu 2021 r. wyniosła 152,27 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez mleczarnie za surowiec w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,5 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w marcu 2020 r. Cena z kwietnia bieżącego roku jest także wyższa (+14,6 proc.) od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2020 r.

Najwyższą cenę mleka w kwietniu br. odnotowano w województwach:

• podlaskim – 158,43 zł/hl
• lubuskim – 156,23 zł/hl
• warmińsko-mazurskim – 155,28 zł/hl

Najniższe stawki za mleko wypłacano zaś w województwach:

• małopolskim – 138,41 zł/hl
• łódzkim – 142,85 zł/hl
• świętokrzyskim – 144,53 zł/hl

Województwa: podlaskie i małopolskie, w których odnotowano najwyższą i najniższą cenę mleka w kwietniu 2021 r. były jednocześnie jednymi województwami, w których wystąpił niewielki spadek cen surowca w porównaniu z marcem tego roku.

Krajowe ceny, póki co, nie podążają za światowymi trendami, które w przypadku szczególnie obserwowanej nowozelandzkiej giełdy Global Dairy Trade, w ostatnich tygodniach wykazały tendencję spadkową.

Popyt na produkty mleczarskie, a co za tym idzie, ceny surowca powinny utrzymać się na dotychczasowym poziomie, szczególnie teraz, gdy gospodarki ulegają stopniowemu odmrożeniu.