Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lutym 2023 r. wyniosła 227,40 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 7,4 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w styczniu 2023 r. Cena z lutego br. jest jednak wyższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2022 r. o 23,4 proc.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:
• dolnośląskim – 245,80 zł/hl
• lubuskim – 244,18 zł/hl
• podlaskim – 237,21 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• łódzkim – 213,56 zł/hl
• kujawsko - pomorskim – 216,36 zł/hl
• świętokrzyskim – 218,40 zł/hl

Ponownie w rankingu cen mleka nastąpiły duże zmiany. Tym razem na pierwszym miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (245,80 zł/hl). Na podium zmieścił się również województwo podlaskie ze średnia ceną 237,21 zł/hl. Natomiast województwem, które tym razem najmniej płaciło producentem było łódzkie (213,56 zł/hl). W lutym br. różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną mleka w skupie była zbliżona do zestawienia ze stycznia 2023 r. i wyniosła nieco ponad 32 grosze.

Spadki również na GDT

Analogiczne zmiany do koniunktury na rynku mleka surowego obserwowane są na rynku przetworów mleczarskich. Podczas ostatniej sesji nowozelandzkiej giełdy GDT doszło do ponownej obniżki notowań produktów mleczarskich.
Sesja z 21. marca br. na giełdzie Global Dairy Trade, była trzecim z kolei wydarzeniem, które zakończyło się spadkiem notowań. Wynikiem ostatniej aukcji była obniżka ogólnego indeksu cenowego o 2,6 proc.