W ostatnim czasie obserwowana jest stabilizacja cen bydła. Większe zmiany mogą nastąpić dopiero w drugiej połowie lipca, kiedy to minie ostateczny termin obowiązkowego utrzymywania bydła w stadzie od zakończenia przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie.

Przypominamy, że okres obowiązkowego utrzymywania zgłoszonych do płatności zwierząt wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatności obszarowe.

Według przeprowadzonej sondy aktualnie maksymalne stawki za buhaja w rozliczeniu WBC to 12,7 zł w klasie R oraz 12,3 zł w O-klasie. Ceny za byki skupowane w wadze żywej, w żadnym ze skupów osiągają maksymalnie 7,5 zł za kg.

Ceny jałówek są zbliżone do stawek proponowanych za buhaje. Najlepsza oferta za jałówkę to 12,3 zł za kg w rozliczeniu poubojowym w klasie R. O – klasa jest tańsza o 30 groszy. Cena za żywą wagę dochodzi do 6,5 zł za kg.

Najniższe oferty obejmują oczywiście ceny krów. Maksymalna stawka za krowę w klasie R to 11,4 zł za kg oraz 11 zł w O-klasie. Krowy w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 5,2 zł za kg.