Część ankietowanych zakładów pozostawiła stawki z ubiegłego tygodnia, w pozostałej zaś grupie dominowały spadki cen skupu bydła. Największe korekty dotyczyły samców.  Najmniejsze zaś spadki odnotowano w przypadku krów.

W większości zakładów ceny jałówek przewyższają obecnie stawki oferowane za buhaje.

W ostatnim tygodniu maja w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 22,50 zł/kg (średnio 21,43 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 21,50 zł/kg (średnio 20,90 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 13,50 zł/kg (średnio 12,34 zł).

Jałówki znów droższe od byków

Stawki oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 22,50 zł/kg (średnio 21,84 zł/kg), a w klasie O 21,50 zł/kg (średnio 21,04 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 12,00 zł/kg (średnio 11,44 zł/kg).

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła

Krowy zaś w rozliczeniu poubojowym obecnie wyceniane są maksymalnie na 21,00 zł/kg (średnio 20,07 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, ceny dochodzą do 10,00 zł/kg (średnio 9,34 zł/kg) (ceny netto).