Pierwszy tydzień września kontynuuje pozytywny trend w cennikach skupu bydła. Wraz ze wzrostem cen podniosło się również zainteresowanie ze strony sprzedających, na co wpływ ma m.in. przerwa w pracach polowych.

Aktualnie stawki oferowane za buhaje w klasie R w ankietowanych zakładach wynoszą maksymalnie 13,20 zł/kg. Natomiast za klasę O zakłady płacą do 13,00 zł/kg. Buhaje w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 7,80 zł/kg za sztuki ras mięsnych i krzyżówkowych, natomiast buhajki ras mlecznych są tańsze przeciętnie o 1 zł.

Za jałówki zaliczające się do klasy R zakłady są w stanie zapłacić maksymalnie 13,00 zł/kg. Za sztuki mieszczące się w klasie O producenci mogą otrzymać do 12,00 zł/kg. Jałówki czarno-białe, skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 6,20 zł/kg i 6,80 zł/kg za jałówki mięsne.

W przypadku krów, stawki w wycenie poubojowej wynoszą maksymalnie 12,00 zł/kg. Natomiast w wycenie na żywą wagę podmioty skupowe za tą kategorię płacą do 5,6 zł/kg (ceny netto).