Większość zakładów od dłuższego już czasu utrzymuje stawki oferowane rolnikom za żywiec wołowy na niezmienionym poziomie. Zmiany, jeśli występują, są zaledwie kosmetyczne.

Obecnie maksymalna cena za buhaja w ankietowanych zakładach wynosi 13,70 zł/kg w klasie R. Natomiast stawki w klasie O wynoszą maksymalnie 13,50 zł/kg. Ceny buhajów ras mięsnych skupowanych w wadze żywej dochodzą do 8 zł/kg.

Stawki oferowane przez podmioty skupowe za jałówki zakwalifikowane do klasy R niewiele odbiegają od ceny buhaja i zamykają się na 13,50 zł/kg. Za klasę O zakłady płacą zaś maksymalnie 12,60 zł/kg. W przypadku jałówek mięsnych skupowanych w wadze żywej ceny zatrzymują się na poziomie 7 zł/kg.

Z kolei za krowy skupowane na WBC zakłady płacą maksymalnie 12,30 zł/kg. Natomiast w wycenie na żywą wagę, najwyższa stawka wynosi obecnie 6 zł/kg (ceny netto).