Większość zakładów skupujących bydło utrzymuje cenniki na niezmienionym poziomie. Unormowana sytuacja podażowo-popytowa wpływa na stabilizację w branży.

W ankietowanych zakładach buhaje w klasie R kosztują maksymalnie 13 zł/kg, klasa O jest zaś wyceniana na 12,5 zł/kg. Ceny proponowane za buhaje w wadze żywej dochodzą do 7,50 zł/kg.

Jałówki są tańsze o ok. 0,50 zł. Zwierzęta w klasie R wyceniane są maksymalnie na 12,50 zł/kg w oraz 11,80 zł/kg w klasie O. Za sztuki skupowane na wagę żywą zakłady oferują cenę do 6,50 zł/kg.

Nadal utrzymują się dość wysokie stawki za krowy. Zwierzęta skupowane według WBC wyceniane są maksymalnie na 11 zł/kg. Krowy skupowane w wadze żywej zakłady wyceniają na 5,1 zł/kg (ceny netto).

Ceny bydła w najbliższych tygodniach powinny utrzymywać się na podobnym poziomie. Nie wykluczone są kolejne podwyżki, które mogą wynikać ze zwiększonego popytu, spowodowanego kontraktami niektórych zakładów z Turcją.