Obserwowana jest ostatnio stabilizacja zarówno cen jak i podaży bydła. Uspokojeniu uległa niedawna masowa sprzedaż krów w związku z groźbą wysokich kar. Na ceny bydła, jakie uzyskują rolnicy większego wpływu nie mają nawet zbliżające się święta.

Maksymalne stawki za buhaja w rozliczeniu WBC to 12,2 zł w klasie R oraz 11,6 zł w O-klasie. Ceny za byki skupowane w wadze żywej, w żadnym ze skupów nie przekraczają 7 zł za kg.

Ceny jałówek nie odbiegają znacząco od stawek proponowanych za buhaje. Najlepsza oferta za jałówkę to 12,2 zł za kg w rozliczeniu poubojowym. Cena za żywą wagę dochodzi do 6,5 zł za kg.

Najniższe oferty dotyczą tradycyjnie krów. Maksymalna cena za krowę w klasie R to 10,2 zł za kg oraz 10 zł w O-klasie. Krowy w wadze żywej wyceniane są średnio na 4,5 zł za kg.

W branży widoczne jest wyczekiwanie. Obie strony, rolnicy i podmioty skupujące mają nadzieję, że sprawa uboju rytualnego, która w końcu ożyła, niebawem wpłynie na dość niskie i od pewnego czasu zamrożone ceny bydła.