Na ryku wołowiny obserwowany jest nadal deficyt bydła. Zakłady nie są w stanie dokonywać zakupów zaspokajających bieżące zapotrzebowanie. Dodatkowo rozpoczęcie naboru wniosków w ramach płatności bezpośrednich i związanych z nimi płatności do zwierząt oznaczać będzie dalsze ograniczenie podaży bydła, które po zgłoszeniu do dopłat muszą pozostać w siedzibie stada przez min. 30 dni.

Presja na wzrost cen bydła

Ponadto obserwowane duże podwyżki cen środków produkcji (w tym szczególnie ceny nawozów i paliwa), będą wywoływać presję na wzrost stawek oferowanych za bydło. Pomimo tego, że ceny wypłacane za bydło są relatywnie wysokie, chęci producentów do rozpoczynania, czy rozwijania tej produkcji są ograniczone, co wynika przede wszystkim z nieprzewidywalności rynku i braku jakichkolwiek gwarancji utrzymania się obecnych cen za kilka/kilkanaście miesięcy.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła

W obecnym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 21,00 zł/kg (średnio 20,29 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 20,00 zł/kg (średnio 19,71 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 13,00 zł/kg (średnio 12,20 zł).

Ceny jałówek w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie, podobnie jak w przypadku buhajów, na poziomie 21,00 zł/kg (średnio 19,64 zł/kg), a w klasie O 20,00 zł/kg (średnio 18,86 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 11,50 zł/kg (średnio 10,78 zł/kg).

Historycznie wysokie ceny krów

Krowy w rozliczeniu poubojowym obecnie wyceniane są maksymalnie na 18,70 zł/kg (średnio 18,27 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, ceny dochodzą do 9,5 zł/kg (średnio 8,83 zł/kg) (ceny netto).

Środki wykorzystywane przy chowie bydła znajdziesz na Giełdzie Rolnej