W ostatnim czasie, choć ceny bydła utrzymują się na dość stabilnym poziomie, to widać nieustanną rotację w cennikach bydła.

Obecnie cena za buhaje w klasie R wynosi maksymalnie 12,4 zł/kg. Z kolei stawki w klasie O zatrzymują się na poziomie 12 zł/kg. Maksymalna cena samców skupowanych w wadze żywej to 7,3 zł/kg.

W przypadku jałówek maksymalna cena nieco spadła, ale jedynie przy rozliczeniu poubojowym. Obecnie górna granica w tej kategorii zwierząt w klasie R wynosi 13,2 zł/kg, a w klasie O jest to 12,2 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać do 7 zł/kg.

Ceny krów utrzymują się na zbliżonym poziomie do tych z ubiegłego tygodnia. W przypadku sztuk sprzedawanych w rozliczeniu na WBC obecnie maksymalna cena wynosi 10,8 zł/kg. Nieznacznie spadła natomiast cena uzyskiwana za żywą wagę, za którą producenci mogą otrzymać maksymalnie 5,2 zł/kg. (ceny netto).