W minionych trzech miesiącach ceny tych zwierząt osiągały poziom najwyższy od kilku lat. Wzrost cen wynikał z niskiej podaży na rynku unijnym
oraz spadku dostaw spoza Wspólnoty, głównie z Nowej Zelandii, informuje FAMMU/FAPA.

Obecny spadek cen wynika z kolei z sezonowego wzrostu podaży jagniąt na rynku. Pomimo tego spadku ceny ciężkich jagniąt i tak pozostają na wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. We Francji ceny tych zwierząt są wyższe o 11 proc., w Hiszpanii o 20 proc., w Rumunii o 19 proc., w Niemczech o 14 proc., w Wielkiej Brytanii o 11 proc., a w Polsce o 23 proc. Średnio w Unii ceny ciężkich jagniąt w 23 tygodniu roku były o  12 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. W przypadku lekkich jagniąt ewolucja cen bardziej odpowiada sezonowym zmianom. Obecnie poziom cen tych zwierząt kształtuje się powyżej pułapu z ostatnich dwóch lat, i wynosi około 580 euro/100 kg