Producenci mleka, którzy w ubiegłym roku kwotowym przekroczyli przyznane im limity, musieli zapłacić karę w wysokości 29 groszy za każdy nadprogramowy kilogram mleka. Zapowiedź wyższych kar za nadprodukcję mleka, które w bieżącym roku kwotowym mogą osiągnąć nawet 1 zł, nie pozostaje bez wpływu na cenę kwot mlecznych.

 

Groźba wysokich kar za nadprodukcję wymusza na hodowcach działania mające na celu powiększenie posiadanych limitów. Zakup kwoty mlecznej wiąże się jednak w tym roku z niemałym wydatkiem. Dlatego decyzja o wyborze odpowiedniego rozwiązania musi zostać podjęta indywidualnie.

 

We wrześniu br. średnie ceny kwot mlecznych oscylowały wokół 40 groszy. Obecnie zauważyć można jednak tendencję wzrostową, gdyż na rynku pojawiają się już oferty sprzedaży za cenę nawet 70 groszy za kilogram.

 

W przypadku kupna – sprzedaży kwoty mlecznej należy pamiętać, że takiej transakcji można dokonać jedynie do końca lutego, składając w Agencji Rynku Rolnego odpowiedni wniosek wraz z kopią zawartej umowy kupna – sprzedaży.