- Mimo znacząco większego, niż przed rokiem, skupu mleka, w ostatnich miesiącach sytuacja producentów mleka w Polsce była stabilna, znacząco lepsza, niż w analogicznym okresie przed rokiem. W lipcu br. średnia cena netto skupu mleka w Polsce wyniosła 134,96 zł/ 100 litrów i była o 33% wyższa od notowanej w lipcu 2016 r. Warto zauważyć, że w tym roku, w okresie od kwietnia do czerwca nie obserwowaliśmy charakterystycznego dla tego okresu, spadku cen skupu mleka w Polsce, mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Zdaniem Pawła Wyrzykowskiego, utrzymujące się na dobrym poziomie ceny skupu mleka, mimo większego skupu, po raz kolejny potwierdzają, że sytuacja branży mleczarskiej w Polsce w dużym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku mleka, a ta w 2017 r. jest znacząco lepsza niż przed rokiem. Obserwowany w drugiej połowie 2016 r. i na początku 2017 r. spadek podaży mleka u głównych eksporterów produktów mleczarskich, zwiększenie zapotrzebowania ze strony największych importerów oraz wzrost popytu na rynku unijnym i w Stanach Zjednoczonych, doprowadziły do znaczącego wzrostu cen, przede wszystkim masła (które osiągnęły rekordowy poziom w historii) oraz serów.

- Z drugiej jednak strony, mimo znaczącego wzrostu eksportu odtłuszczonego mleka w proszku z UE, w wyniku znaczących zapasów tego produktu, jego średnie ceny w UE i Polsce pozostają niskie, dodaje ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas