- W 2012 roku mamy do czynienia z dalszym wzrostem cen skupu bydła. W I kwartale wzrost cen w porównaniu z I kwartałem 2011 roku był na poziomie wzrostu w całym ubiegłym roku. W pozostałych miesiącach tempo wzrostu cen osłabnie, ale w całym 2012 roku ceny mogą być wyższe aniżeli 2011 roku o około 10 proc. - napisano w raporcie IERiGŻ.

- Ocenia się więc, że w lipcu 2012 roku w stosunku do marca pogłowie trzody sezonowo wzrośnie do około 12 300 tys. sztuk, ale w porównaniu z lipcem 2011 roku będzie ono mniejsze o około 10 proc., a w porównaniu z lipcem 2010 roku o około 17 proc. - dodano.

IERiGŻ ocenia, że w 2012 roku produkcja wołowiny może obniżyć się o około 8 proc. Produkcja żywca cielęcego zmniejszyła się o około 15 proc. Jej spadek wystąpi również w 2012 roku

IERiGŻ podtrzymuje, że w 2012 roku, w wyniku redukcji pogłowia, produkcja wieprzowiny zmniejszy się do około 1 680 tys. ton, wobec 1 876 tys. ton w 2011 roku, tj. o blisko 200 tys. ton, czyli o około 10 proc.

- Dalszy spadek produkcji wystąpi również w 2013 roku, przynajmniej w I półroczu, ale na razie nie ma wystarczająco pewnych podstaw, aby go kwantyfikować. Obniżenie produkcji będzie miało korzystny wpływ na ceny skupu, lecz ich poziom nie będzie decydujący, podobnie jak w ostatnich latach - napisano.

- Z pewnością obniżą się eksport i spożycie wieprzowiny, a wzrosną import i ujemne saldo obrotów w handlu zagranicznym oraz ceny detaliczne - dodano.