Średnia cena skupu mleka we wrześniu 2014 wyniosła, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 124,68 zł/ hl. Wartość ta była niższa o 9,9 proc. niż we wrześniu 2013 oraz o 2,7 proc. niższa w porównaniu z sierpniem 2014.

 

Najniższe ceny we wrześniu 2014 r. producenci mleka otrzymali w województwach:

  • świętokrzyskim 117,29 zł/1 hl
  • kujawsko-pomorskim 117,67 zł/1 hl   
  • łódzkim 117,98 zł/1 hl

 

Natomiast najwyższe ceny skupu mleka dotyczyły województw:

  • opolskiego 135,17 zł/1 hl
  • dolnośląskiego 133,38 zł/1 hl
  • podlaskiego 129,65 zł/1 hl

 

Cenę skupu mleka kształtuje również rosnąca podaż białego surowca, która we wrześniu 2014 r. była wyższa o około 8,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.