Trwa ostatni pełen tydzień handlowy przed Świętami, w przyszłym skupy będą przyjmować zwierzęta jeszcze tylko 1- 2 dni. Podaż wyraźnie się ustabilizowała, kto planował sprzedać bydło jeszcze w tym roku, najwyraźniej już to zrobił.

Większość zakładów pozostała przy dotychczasowych cennikach, nieliczne wprowadziły drobne korekty. Na ewentualne zmiany stawek trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do przyszłego roku.

Obecnie za buhaje w klasie R zakłady płacą maksymalnie 13 zł/kg, a za 12,5 zł/kg. Najlepsze buhaje w wadze żywej wyceniane są na 7,50 zł/kg.

Górne stawi w przypadku jałówek w klasie R dochodzą do 12,4 zł/kg. Natomiast te zaklasyfikowane do klasy O kosztują maksymalnie 12 zł/kg. Jałówki skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 6,80 zł/kg.

Aktualne stawki za krowy w rozliczeniu poubojowym zatrzymują się na poziomie 10,50 zł/kg. W wielu zakładach stawki znajdują się poniżej 10 zł/kg. Krowy wyceniane na żywą wagę kosztują maksymalnie 5,2 zł.