Ceny w euro/100 kg notowane w drugim tygodniu sierpnia.

   BELGIA

300,91

CZECHY

298,61

DANIA

324,04

NIEMCY

316,41

GRECJA

406,98

FRANCJA

321,49

WŁOCHY

363,52

ŁOTWA

222,70

LITWA

232,08

WĘGRY

277,58

HOLANDIA

310,46

AUSTRIA

312,79

POLSKA

275,26

RUMUNIA

252,49

SŁOWACJA

283,12

FINLANDIA

345,57

SZWECJA

296,36

Źródło: Komisja Europejska