Dzięki certyfikatowi ICAR, PFHBiPM weszła do grona organizacji, spełniających międzynarodowe standardy w świadczeniu usług hodowcom, których stada podlegają ocenie. Dotyczy to metod prowadzeniu próbnego udoju, szkolenia pracowników, nadzoru wewnętrznego, a także obsługi, gromadzenia, rejestracji oraz przetwarzania informacji, dotyczącej próby mleka krowy, od momentu pobrania aż do dostarczenia hodowcy wyników dla stada.