Bydło polskie czerwone jest jedną z czterech ras rodzimych bydła w Polsce objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. 

Rasa polska czerwona to bydło w typie użytkowym mięsno-mlecznym. W przypadku chęci udziału w programie ochrony zasobów genetycznych rasy polskiej czerwonej Instytut Zootechniki wydaje zaświadczenie o objęciu stada bydła programem. Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest posiadanie stada co najmniej 4 krów polskich czerwonych wpisanych do ksiąg i objętych oceną wartości użytkowej. Prace hodowlane prowadzone są w kierunku poprawy wydajności mlecznej.

Hodowcy domagają się jednak wprowadzenia kontroli użytkowości mięsnej i dopłat do użytkowania w tym kierunku.

- Urzędnicy narzucili nam kontrolę użytkowości mlecznej – powiedział jeden z hodowców. – Rolnik powinien mieć prawo wyboru – dodał. 

- Jeśli ktoś chce utrzymywać mamki, powinno się na to pozwolić – stwierdził profesor Edward Dymnicki, dyrektor Instytutu Genetyki i  Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

- Uważam, że należy pozwolić hodowcom na takie działania – powiedziała dr hab. Elżbieta Martyniuk – koordynator krajowy ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Dodała także, że należy wprowadzić proste, jasne metody selekcji, które nie będą wymagały dużego nakładu finansowego, jednak pozwolą na prowadzenie w pewnym stopniu pracy hodowlanej.

Jednak zarówno dr Martyniuk, jak dyrektor Instytutu Zootechniki, prof. dr hab. Jędrzej Krupiński podkreślili, że jakiekolwiek zmiany mogą być wprowadzone dopiero po ukończeniu obecnego PROW 2007-2013.

- Decyzje będą podejmowane dopiero wtedy, gdy zostanie ustalony unijny budżet na lata 2014–2020. Na razie nie jest to możliwe – tłumaczy dr inż. Anna Majewska, koordynator  ds. bydła w ramach Programów Ochrony Zasobów Genetycznych.

Rasa polska czerwona jest jedną z niewielu ras autochtonicznych europejskiego bydła czerwonego. Typowe cechy rasy to doskonałe przystosowanie do trudnych warunków środowiskowych, duża odporność i zdrowotność, bardzo dobra płodność, lekkie porody, duża żywotność cieląt i łatwość ich odchowu oraz wysoka wartość biologiczna mleka. Rasa polska czerwona może być użytkowana w trudnych warunkach środowiskowych przy minimalnym zużyciu pasz treściwych. Tkanka mięsna tej rasy jest drobnowłóknista, co w efekcie daje mięso kruche, a jednocześnie soczyste. Dzięki specyficznej budowie tkanki mięsnej, rasa polska czerwona może powrócić na rynek i do szerokiej hodowli jako źródło dobrej, kruchej i soczystej wołowiny.