Największa w Chinach branżowa organizacja mleczarska Dairy Association of China (DAC) opublikowała coroczny raport na temat jakości produkcyjnej chińskich krów mlecznych. Analiza ta pokazuje aktualny potencjał oraz udziela odpowiedzi, w jakich obszarach został zrobiony postęp, a w jakich nie udało się tego osiągnąć.

Przyczyny chińskiego sukcesu w mleczarstwie

Największą słabością chińskiej branży mlecznej jest zbyt mała populacja krów mlecznych, a do tego dużo mniejsza – w porównaniu choćby z polskimi krowami – wydajność udojowa oraz niższa jakość pozyskiwanego mleka. W 2021 roku pogłowie krów mlecznych w Chinach liczyło 10,44 mln sztuk, w tym 85% stanowiła rasa holsztyńska. Ten potencjał nie zaspakaja krajowych potrzeb, bowiem samowystarczalność wynosi jedynie 75%.

Dlatego też nie będzie żadnym odkryciem stwierdzenie, że świetle powyższych faktów, chińscy naukowcy od lat pracują nad genetyką krów mlecznych, a dokładniej buhajów by poprawić wyniki. Prace te są bardzo intensywne i uczestniczą w nich badacze z różnych chińskich ośrodków naukowych. Kluczowym programem jest „Krajowy plan doskonalenia genetycznego bydła mlecznego (2021-2035)”, który został przygotowany wspólnie z naukowcami przez chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich. Głównym celem jest wyhodowanie krowy wydajnej i odpornej na choroby. Przedmiotem badań jest przede wszystkim rasa holsztyńska, choć w stadzie są także inne rasy. Raz w roku dokonywany jest przegląd wytycznych zapisanych w tym planie i jeśli zachodzi potrzeba są one aktualizowane. Rolnicy zaś poprzez lokalne komórki otrzymują instrukcje co do sposobu hodowli, karmienia, leczenia, opieki nad cielętami.

Należy podkreślić, że usprawnianie genetyki prowadzone jest w całym łańcuchu produkcyjnym: hodowcy bydła, producenci pasz, leczenie weterynaryjne, przetwórstwo, a nawet spedycja i transport oraz przechowywanie.

Jaka jest wydajność chińskich krów?

Chińscy naukowcy w 2021 roku przebadali 1 mln 479 tys. krów. Średnia dzienna udojowość mleka badanych krów mlecznych wyniosła 33,2 kg, co w porównaniu z takim samym okresem 2020 roku było więcej o 2,5% oraz 14,5% w stosunku do 2017 roku. Średnia dzienna liczba komórek somatycznych wyniosła 236000/ml, co w stosunku 2020 roku było mniej o 3000, a względem 2017 roku mniej aż o 51000.

W pobranych próbkach mleka zawartość tłuszczu mlecznego wyniosła 3,93% i rok do roku było to więcej o 0,3%. Z kolei poziom białka w mleku wyniósł 3,35% i w porównaniem z 2020 rokiem było to mniej 0,3%.