Ich protest zbiegł się z comiesięcznym spotkaniem ministrów rolnictwa UE, które odbywa się w budynkach Rady Europejskiej w belgijskiej stolicy. W czasie manifestacji rolnicy rozpylali na ulicach Brukseli mleko w proszku w efekcie miasto spowiła mleczna mgła.

Przed unijnymi budynkami zostały nakreślone kontury Europy i Afryki, na które z teleskopowych wysięgników zrzucano mleko w proszku, co miało obrazować, że te dwa kontynenty szybko zostaną w całości pokryte zapasami mleka w proszku.

Według EMB, rynek mleczarski nadal tkwi w kryzysie i mimo, że dobrowolne ograniczenia produkcji mogły doprowadzić do wzrostu cen, to jest przekonana, że sprzedaż mleka w proszku z zapasów interwencyjnych UE ponownie wywoła na presję na rynek. Obecna cena mleka, wynosząca około 32 euro centów za litr wciąż nie pokrywa kosztów produkcji, które przekraczają 40 euro centów w całej Europie. Ceny muszą wrosnąć, by w końcu osiągnąć poziom pokrywający koszty produkcji.

Rada wzywa również Komisję Europejską i ministrów rolnictwa do stworzenia ram prawnych dla Programu Odpowiedzialności Rynkowej (MRP).

MRP wymaga dodatkowych przepisów, aby móc przeciwdziałać zbliżającym się kryzysom rynkowym w sektorze mleka i odpowiednio wcześnie interweniować.