- Aktualnie możemy mówić o stabilizacji na rynku wołowiny. Cena jest wypośrodkowana, umożliwiając rolnikom w miarę opłacalną produkcję, również zakłady są obecnie w stanie na tym handlu zarobić – mówi Witold Choiński.

- Przewiduje się, że w tym roku można spodziewać się stabilizacji w sektorze wołowiny. Nie widać obecnie poważnych zagrożeń dla branży, o ile nie pojawi się jakieś nieprzewidziane zdarzenie. Jeśli chodzi o handel zagraniczny, dotychczasowe rynki są aktualnie utrzymywane, oprócz pewnych ograniczeń w handlu z Izraelem. Zapotrzebowanie na wołowinę będzie się utrzymywało, a nawet rosło, ponieważ sama Europa będzie potrzebowała coraz więcej tego mięsa, a to jest najbardziej stabilny rynek – dodaje ekspert.

Zdaniem Prezesa Związku Polskie Mięso pewnym stałym zagrożeniem, które ma coraz większy wpływ na sytuację na rynku, czy nawet na politykę kraju mają organizacje prozwierzęce. Takie organizacje swoją działalnością są w stanie doprowadzić destabilizacji sektora, czego przykład mieliśmy na początku 2019 r. Z pewnością będą dalej to robić, nagrywać, manipulować sytuacją, żeby zniechęcić odbiorców i konsumentów zewnętrznych do tego, aby kupowali w Polsce.