Choroba niebieskiego języka rozprzestrzenia się po naszym kontynencie. Służby weterynaryjne odnotowały w ostatnich dwóch tygodniach, przypadki zwierząt zakażonych wirusem BTV w stadach na terenie Francji i Rumunii. - podaje The Cattle Site

Ognisko we Francji znajduje się w fermie w regionie Loary, na której utrzymywanych było 60 sztuk bydła. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, stosowana jest m.in. deratyzacja oraz dezynfekcja, kontrola ruchu zwierząt oraz niepodejmowane jest leczenie zarażonych zwierząt (ubój z konieczności). 

Natomiast w Rumunii, odnotowano trzy przypadki bydła zakażonego chorobą niebieskiego języka. Zwierzęta pochodziły z regionów: Iasi oraz Suczawa. Trzy chore osobniki przypadały na 12 zwierząt utrzymywanych ogółem w trzech stadach. Ryzyko rozprzestrzenienia się choroby jest więc małe.  

Zwierzęta we Francji zakażone były stereotypem 8 choroby niebieskiego języka, natomiast w Rumunii - 4-tym.