Jak podaje The Cattle Site, w ostatnich pięciu raportach dostarczonych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), zgłoszono z terenów Francji 58 przypadków choroby u bydła oraz jeden u kozy. Łącznie odnotowano 41 nowych ognisk choroby niebieskiego języka.

Przypadki identyfikowano głównie za sprawą badań przesiewowych. Przypadki z widocznymi objawami klinicznymi stanowiły mniejszość.

Nowe ogniska choroby zlokalizowane są na trenie całej środkowej Francji. Władze tego kraju stosują strategię zwalczania choroby w oparciu o szczepienia, kontrolę ruchu oraz nadzór nad wektorami.

W poprzednim miesiącu informowaliśmy Państwa o zgłoszeniu we Francji pięćdziesięciu ognisk. W bieżącym roku, na terenie tego kraju wybuchło już ponad 100 ognisk choroby niebieskiego języka, pomimo zakrojonych na dużą skalę działań prewencyjnych.