Ogniska jak dotąd zanotowano w trzech gospodarstwach znajdujących się w kraju związkowym Burgenland, który leży we wschodniej Austrii, przy granicy z Węgrami. Zakażone stada utrzymują: 126-zwierząt w Neusiedl, 69 krów w Hartberg-Fürstenfeld oraz 10 sztuk w Jennersdorf -Podaje Farmers Weekly 

Zwierzęta wykazują nosicielstwo serotypem numer 4 choroby niebieskiego języka (BTV 4) jest to serotyp, którego ogniska wybuchają w Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Nadal trwa badanie serotypu choroby rozprzestrzeniającej się po Węgrzech. 

Władze austriackie wprowadziły rygorystyczne środki kontroli, w tym badania przesiewowe, podział na strefy oraz kontrolę ruchu. Jak podaje Farmers Weekly, żadne z seropozytywnych zwierząt nie było leczone bądź szczepione. 

Choroba niebieskiego języka nie była notowana w Austrii od 2008 roku.