Zespół badaczy z dr inż. Edytą Bauer z Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, opracowuje innowacyjną metodę wykrywania podklinicznych stanów chorobowych, pod nazwą „PocketLab”. Projekt został nagrodzony Złotym Medalem podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Rozwiązanie to skupia się głównie na wykrywaniu subklinicznych stanów ketozy i mastitis. Są to dwa kluczowe schorzenia powszechnie występujące w stadach bydła mlecznego. Choroby te wpływają na pogorzenie wyników produkcyjnych, zarówno wydajności mlecznej, wskaźników rozrodu, a w efekcie również długowieczności krów. Wszystkie te czynniki przekładają się na duże straty finansowe związane z diagnostyką, leczeniem i stratami w produkcji mleka.

Jak informują naukowcy, celem rozwiązania jest poszukiwanie zależności między składem mleka, poziomem kwasu β-hydroksymasłowego we krwi, a określonym genotypem bydła związanym z występowaniem ketozy i mastitis. W badanach wykorzystano sztuczne sieci neuronowe (SSN), pozwalające na precyzyjne modelowanie zależności nieliniowych między cechami oraz konstruowanie modelu zależności.

W oparciu o pozyskane dane z parametrów mleka, wyników z krwi, sztuczne sieci neuronowe stworzą algorytm, który będzie można wykorzystać w programach komputerowych, programach hodowlanych, bądź mobilnych aplikacjach. Stworzony program ma, w założeniu, ułatwić zarządzanie stadem bydła mlecznego.