Odsetek występowania ciąż bliźniaczych nie jest duży, gdyż wynosi 2 do 4 proc. Jeśli jednak taka sytuacja nastąpi, wówczas zarówno krowa jak i cielęta wymagają podwójnej opieki. Oczywistą korzyścią jest uzyskanie od krowy dwóch cieląt pochodzących z jednej ciąży.

Fakt ten powoduje szybsze powiększenie stada. Nie jest to jednak najlepsza ku temu droga. Ciąża bliźniacza pociąga za sobą często pewne komplikacje, zaczynające się od trudnego porodu, a kończące na problemach zdrowotnych krowy.

Badania wykazują, że wysoka wydajność mleczna ma wpływ na występowanie podwójnej owulacji. Odsetek podwójnej owulacji u krów wysokowydajnych określono na poziomie ok. 20 proc. Hormonalne leczenie niepłodności krów również może przyczyniać się do występowania ciąż mnogich poprzez tzw. super owulację w wyniku której zapłodnieniu ulega więcej niż jedna komórka jajowa.

Ciąża mnoga jest dla krowy ogromnym obciążeniem. Rozwijające się płody potrzebują znacznych ilości wapnia do budowy swojego kośćca, czego konsekwencją może być niedobór tego pierwiastka w organizmie matki i w efekcie prowadzić do porażenia poporodowego. Często może towarzyszyć temu również zatrzymanie łożyska, a także stan zapalny macicy.

W wielu przypadkach ciąży mnogiej występują komplikacje porodowe. Wynika to najczęściej z nieprawidłowego ułożenia płodów. Oba płody mogą równocześnie wklinować się w drogi rodne krowy. W takiej sytuacji niejednokrotnie konieczna jest interwencja lekarza weterynarii.

Kolejnym niepożądanym zjawiskiem jest występowanie frymartynizmu. Jest to proces maskulinizacji płodu powodujący niepłodność samic. Problem ten pojawia się w przypadku ciąży różnopłciowej i wynika z mieszania się krwi płodów. Hormony produkowane przez gonadę męską powodują zaburzenia w wytworzeniu narządów rozrodczych żeńskich, co prowadzi do bezpłodności u bliźniaka żeńskiego i eliminuje go z dalszej hodowli.

Każdy poród, szczególnie szczęśliwy wywołuje uśmiech na twarzy hodowcy. Bezpieczniej jednak dla wszystkich jest, gdy jedna ciąża = jedno cielę.