Zazwyczaj gumy strzykowe kojarzone są tylko i wyłącznie z dojem, mogą jednak mieć zupełnie odmienne zastosowanie. Hodowca krów rasy Jersey wpadł na pomysł, aby wykonać z nich zabawki dla swoich cieląt.

Spędzając czas w niewielkich kojcach, cielęta mają prawo się nudzić. Zajmują się wtedy elementami wygrodzeń czy wyposażenia. Aby zapobiec niszczeniu tych struktur hodowca zamontował w kojcach zużyte gumy strzykowe. Jej instalacja nie była skomplikowana, wystarczyło przywiązać ją w dowolnym miejscu kojca na odpowiedniej wysokości.

Cielęta chętnie zajmują się zamontowaną zabawką, która stanowi substytut wymienia. Obsysając ją wytwarzają dodatkowo duże ilości śliny, która ułatwia trawienie przyjmowanego pokarmu. Największe zainteresowanie zabawka ma właśnie po podaniu pójła.

Korzystniej pod względem higienicznym dla cieląt jest, jeśli obsysają zabawkę z gumy strzykowej, niż nie zawsze najczystsze ściany, czy elementy kojca. Jeśli chcemy zrealizować u siebie taki pomysł, należy pamiętać, aby przez zamontowaniem gum dokładnie je umyć i zdezynfekować.