Zakaz wiązania cieląt do 6 miesiąca życia, dotyczy wszystkich gospodarstw utrzymujących cielęta w kojcach: pojedynczo (dotyczy gospodarstw posiadających mniej niż 6 cieląt jednocześnie) oraz grupowo.
Uwiązanie cielęcia jest dopuszczalne tylko w przypadku karmienia (dotyczy jedynie cieląt utrzymywanych grupowo) i na okres nie dłuższy niż jedna godzina.

Dodatkowo cielęta w wieku powyżej 8 tygodnia, nie mogą być utrzymywane w kojcach pojedynczych, z wyjątkiem gospodarstw utrzymujących mniej niż 6 cieląt jednocześnie. Minimalna powierzchnia przypadająca na jedno cielę w kojcu grupowym nie może być mniejsza niż:
- 1,5 m2 – dla cieląt do 150 kg masy ciała;
- 1,7 m2 – dla cieląt od 151-220 kg masy ciała;
- 1,8 m2 – dla cieląt powyżej 221 kg masy ciała (taką masę w wieku do 6 miesięcy z reguły osiągają jedynie cielęta ras mięsnych).

W przypadku cieląt utrzymywanych w kojcach pojedynczych (do 8 tygodnia życia, w gospodarstwach posiadających mniej niż 6 cieląt jednocześnie, chore lub zranione cielęta bez względu na wiek – z polecenia lekarza weterynarii) minimalna długość kojca to – 110 proc. całkowitej długości ciała cielęcia (od czubka nosa do krawędzi ogonowej guza kulszowego), minimalna szerokość kojca musi stanowić co najmniej wysokość cielęcia w kłębie (mierzonej w pozycji stojącej).

Stosowanie zasad wzajemnej zgodności jest obowiązkowe dla wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, płatności ONW, program rolnośrodowiskowy, płatności z tytułu zalesiania gruntów. W przypadku nie spełnienia zasad wzajemnej zgodności płatności będą redukowane proporcjonalnie do naruszeń.