Analizy prób mleka w Laboratoriach PFHBiPM wykonywane będą w oparciu o Testy IDEXX Milk Pregnancy, wykrywające wysoce specyficzne białko ciążowe (PAG) wytwarzane tylko w obecności zarodka lub płodu. Test PAG jest badaniem nieinwazyjnym, ograniczającym stres zwierząt, gdyż wykonywane jest z próbek mleka.

Pracownicy PFHBiPM w najbliższym czasie będą prowadzić intensywne prace wdrożeniowe nowej usługi, aby dopracowywać poszczególne etapy procesu, zarówno w terenie jak i Laboratoriach PFHBiPM. Etap adaptacji nowej usługi oraz szkolenia pracowników pozwolą dostosować ją do potrzeb użytkowników.

- To dla nas niezwykle ważne, aby nowa usługa spełniła wszystkie pokładane w niej oczekiwania i stała się kolejnym, niezbędnym narzędziem w codziennym zarządzaniu stadem – informuje PFHBiPM.

Nowa usługa zostanie włączona do standardowej procedury przeprowadzanej oceny wartości użytkowej. Zootechnik oceny pobierze próby mleka do badania w ramach rutynowych czynności prowadzonych podczas próbnego udoju.

Co ciekawe, przewidziano także możliwość wykonania badania cielności krów z próbek mleka pobranych przez hodowcę samodzielnie, poza próbnym dojem. Dzięki temu z usługi będą mogli skorzystać również rolnicy, których stada nie są jeszcze objęte oceną wartości użytkowej.

Dokładne i wiarygodne wyniki badania można uzyskać już od 28 dnia po pokryciu i po 60 dniach od ostatniego wycielenia. Usługa będzie dostępna od 2019 roku.