Wysokowydajne krowy mleczne otrzymują dawki pasz treściwych nierzadko przekraczające 10 kg/ sztukę/dzień, co stanowi wyzwanie dla żywieniowca, aby taką dawkę odpowiednio zbuforować i zabezpieczyć krowy przez możliwością wystąpienia kwasicy żwacza.

Technologia amoniakowania zboża pozwala znacząco podnieść pH ziarna do poziomu 8,5 - 9,0. Szacuje się, że podanie 4 kg zboża przy buforuje w podobny sposób jak zastosowanie 200 g suplementu buforującego.