Wczoraj w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich odbyło się sympozjum, którego tematem była aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim. Na spotkanie przybyli producenci mleka oraz przedstawiciele spółdzielni mleczarskich.

Prezes KZSM, Waldemar Broś rozpoczął spotkanie podsumowaniem ostatniego roku na rynku mleka oraz przedstawił postulaty dotyczące działań na rynku krajowym i unijnym, mające doprowadzić do stabilizacji zachwianej sytuacji na rynku mleka.
- Sytuacja na rynku mleka rozwija się, ale w nie najlepszym kierunku – mówił prezes KZSM.

W spotkaniu uczestniczyli również minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki, którzy poinformowali producentów oraz przetwórców mleka o działaniach podejmowanych przez resort rolnictwa.

- Jesteśmy zdeterminowani, chcemy Państwa słuchać, chcemy wspólnie walczyć o to, aby rynek mleka został w Polsce ustabilizowany – mówił minister rolnictwa.

Minister rolnictwa poinformował, że podczas najbliższego posiedzenia unijnej rady ministrów Agrifish, Polska złoży wniosek o podjęciu działań interwencyjnych na rynku mleka. Dodał jednak również, że Polskę w działaniach popiera jedynie 11 krajów Wspólnoty.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki przedstawił listę działań podejmowanych przez polski rząd w kierunku poprawy sytuacji na rynku mleka. Przypomniał o przygotowanym wsparciu dla producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w przedziale od 15 do 300 tys. kg mleka.

Uczestnicy sympozjum podejmowali również postulaty o reorganizację systemu promocji mleka, zwiększenia limitu paliwa rolniczego do jednego hektara w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Poruszane były również kwestie subsydiów eksportowych oraz cen zakupów interwencyjnych, instrumentów pozwalających na zagospodarowanie nadwyżki produktów mleczarskich.

Ze spotkania uczestnicy nie wyszli jednak podbudowani, mając świadomość pewnej dezorganizacji i braku wizji konkretnych działań mogących przynieść szybką poprawę w sektorze mleczarskim. Świadczą o tym również słowa Krzysztofa Jurgiela:

- Komisarz Hogan na jednym z ostatnich spotkań powiedział, że po kilkunastu latach działalności na rynku mleka, doszło do sytuacji, w której Komisja Europejska nie wie co ma dalej robić…