Podczas XXVI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła dr Roman Frankowski z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, mówił o organizacji rozrodu w stadach bydła mięsnego.

Według Frankowskiego podstawą w osiąganiu zadowalających zysków w produkcji bydła mięsnego jest uzyskiwanie jednego cielęcia rocznie od krowy. Jeżeli nie uda się spełnić tego założenia, trudno mówić o jakimkolwiek zarobku.

Jak uświadamiał ekspert, każda krowa, od której nie udało się uzyskać cielęcia przynosi straty. Wynika to z ponoszonych kosztów utrzymania takiej sztuki przez cały rok, przy jednoczesnym braku zysków w postaci cielęcia.