- W warunkach tak silnej presji kosztowej, kiedy silnie drożeją nawozy i jest ograniczona ich dostępność, kiedy jednocześnie rosną inne koszty paszy i innych środków produkcji dla rolnictwa, trudno oczekiwać żeby rolnicy w tych warunkach inwestowali - Jakub Olipra, Ekonomista - Departament Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole.

Na decyzje inwestycyjne wpływa również wzrost poziomu stóp procentowych, tym bardziej, że prawdopodobnie to jeszcze nie koniec podwyżek. Dodatkowo wojna tocząca się w Ukrainie i pogarszająca się kondycja gospodarki stwarzają poczucie niepewności wobec tego co będzie działo się na rynku.

- To jest czas, kiedy rolnicy próbują zrozumieć co się dzieje na rynku, przygotować się do tych trudnych wydarzeń, wzrostu cen i dopiero kiedy przejdziemy przez ten szok, można spodziewać się jakiegoś ożywienia inwestycji, niestety na razie mamy tutaj wyraźne spadki – mówi Olipra.