Sesję dotyczącą działań PFHBiPM oraz kluczowych usług przez nią dostarczanych rozpoczął wykład Joanny Kwaśniewskiej przedstawiający możliwości programu do zarządzania stadem Stado Online (SOL). Program zdobywa coraz większą popularność wśród hodowców i ilość zdarzeń zarejestrowanych przez użytkowników w zeszłym roku przekroczyła 570 tysięcy, a co czwarta z krów pod oceną zarejestrowana jest w SOL. Prelegentka podkreśliła ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji, również tej wymaganej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (program automatycznie generuje odpowiednie zgłoszenia do ARiMR, a jedynym zadaniem ze strony hodowcy jest ich zatwierdzenie) oraz możliwość szybszego zapoznania się z wynikami oceny bydła, które trafiają do systemu po około 2 dniach. Kwaśniewska wspomniała również o możliwości rejestrowania z pomocą SOL zabiegów inseminacyjnych w bazie Symlek. Prelegentka podkreśliła również, że wprowadzanie do systemu min. 90 proc. zdarzeń wymaganych na próbnym doju wiąże się z możliwością uzyskania rabatu na ocenę.

W dalszej części dr Krzysztof Słoniewski, szef Wydziału Badań i Rozwoju PFHBiPM, przedstawił odnowione raporty z oceny krów mlecznych RA STADO i WW PRÓBA, które mają w czytelniejszy sposób wskazywać zwierzęta z problemami lub odchyleniami od normy. Ponadto w nowej odsłonie raportów wynikowych dostępna będzie ocena średniej w grupie i w stadzie względem norm oraz analiza trendów krótko- i długoterminowych. Podjęcie odpowiednich działań mają wspomóc krótkie komentarze.

Dalsza część w znacznej mierze poświęcona została Indeksowi Ekonomicznemu. Jacek Wyrębski z Działu Hodowli informował jak wykorzystać informacje dostarczone przez PFHBiPM do podejmowania decyzji hodowlanych. Prelegent podkreślił, że sprawdzając wartość indeksów należy uwzględniać dokładność oceny, oraz omówił dokładność różnych typów oceny. Podkreślił również, że do prawidłowej oceny buhaja na podstawie Indeksu Ekonomicznego konieczna jest znajomość jego pozycji w rankingu (zakładka indeksy na stronie CGen) oraz jego porównanie do innych buhajów dostępnych na rynku (zakładka indeks ekonomiczny, aktualne wyniki). Jak zaznaczył Wyrębski, Indeks Ekonomiczny ma wspomóc maksymalizację zysku poprzez doskonalenie cech o dużym znaczeniu ekonomicznym.

Ostatni wykład poprowadziła dr Katarzyna Rzewuska z Centrum Genetycznego PFHBiPM przedstawiając zastosowanie Indeksu Ekonomicznego w praktyce oraz możliwości wykorzystania go do maksymalizacji zysków z hodowli. Dokonała tego posługując się przykładowym stadem i wskazując na różnice ekonomiczne działań podjętych na podstawie dwóch indeksów: rodowodowego i ekonomicznego. Pokazała również jak dokonując prostych obliczeń określić opłacalność zainwestowania w lepszej jakości nasienie. Dokonała tego dzięki przyłożeniu efektu finansowego wynikającego z różnicy kosztów uzyskania pierwiastki do  różnicy zysku pomiędzy córkami.

Sesję zakończyła żywa dyskusja z uczestnikami. Pytania w większości dotyczyły założeń jakimi kierowano się określając wagi  dla poszczególnych cech w IE.