Podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu tytuł superczempionki wśród jałówek otrzymała Teama 33 z Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka. Jej ojcem jest niemiecki buhaj Benicio, zaś ojcem jej matki, także niemiecki, Koden.

Co leży u podstaw sukcesy OHZ Dębołęka? 

Łącznie samice z OHZ w Dębołęce zdobyły superczempionat, trzy czempionaty i jeden wiceczempionat. Dariusz Piątek, główny hodowca z Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka, zdradził nam co stoi za tym sukcesem.

– U podstaw tego sukcesu, podobnie jak w całej hodowli bydła, leży genetyka, żywienie i środowisko, w którym zwierzęta są utrzymywane – mówił Piątek. – Natomiast odnosząc się do samych wystaw, to przede wszystkim kojarzenia bydła z odpowiednimi ojcami, którzy niosą cechy typowo pokojowe, tj. cechy pięknych, wysoko zawieszonych wymion, szerokich zadów, odpowiednich skosów, łączeń. To wszystko ma duże znaczenie – dodał.

Podział stada na grupy i dobór odpowiednich działań 

Jak tłumaczył nasz rozmówca, ważne jest podzielenie stada na odpowiednie grupy i odpowiednie postępowanie z każdą z nich.

– Prowadząc taką hodowlę jak nasze, w ilości 600 sztuk krów mlecznych, trzeba podzielić stado zgodnie z wybranymi priorytetami. W gospodarstwie ważne jest, żeby produkować mleko i mieć z tego zysk. To jest podstawa, więc 80 proc. krów nastawione jest na genetykę funkcjonalną, żeby produkowały duże ilości mleka, były zdrowe i bezproblemowe. Z kolei 10 proc. krów przeznaczone jest, żeby reprezentować spółkę na zewnątrz, pod kątem wystaw i pokazów. Zaś kolejne 10 proc. bardzo wysokogenetycznych zwierząt jest przeznaczone na to, żeby produkować materiał męski na potrzeby stacji unasieniania, do produkcji nasienia – podkreślił Piątek.

Wyższy dobrostan = lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego

Pytany, co by poradził hodowcom chcącym osiągnąć podobny sukces odpowiedział, że przede wszystkim istotny jest dobrostan.

– Mógłbym porazić jedną rzecz. Trzeba dbać przede wszystkim o dobrostan zwierząt. Stwarzać im jak najlepsze warunki – mówił Piątek dodając, że pozwoli to lepiej wykorzystać potencjał genetyczny zwierząt i osiągnąć lepsze wyniki.