- Szansą dla hodowców jest duża konkurencyjność naszych produktów mleczarskich na światowych rynkach, mimo wciąż rosnących kosztów wytworzenia mleka. Dużą zasługę należy tu przypisać korzystnemu dla eksporterów kursowi euro i dolara w stosunku do słabej złotówki. Duży export naszych wyrobów wpływa bezpośrednio na doskonałą kondycję polskich mleczarni, zapewniając stabilność odbioru surowca od dostawców oraz dając szansę na wzrost ceny mleka w wyniku dzielenia się przez mleczarnie wypracowanymi zyskami z członkami spółdzielni – mówi Paweł Kasprowicz, kierownik działu bydła De Heus.

Jak polityka mleczarni wpłynie na koszty produkcji mleka?

Zdaniem Kasprowicza na poprawę rentowności produkcji mleka może mieć również wpływ rezygnacja wielu mleczarni z wprowadzonego ponad 5 lat temu projektu produkcji mleka od krów żywionych bez GMO. Część podmiotów skupujących już od 1. stycznia zaprzestała produkcji bez GMO, pozostali czekają na rozwój sytuacji przyglądając się sytuacji w branży. W opinii Pawła Kasprowicza, powrót do „konwencjonalnego systemu żywienia” z udziałem surowców GMO pozwoli na obniżenie kosztów produkcji nawet o kilka procent, bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo żywności.

Co czeka producentów mleka w 2022 r.?

Zdaniem ekspertów z De Heus, producenci mleka muszą liczyć się z dalszym wzrostem kosztów produkcji mleka, nie zawsze rekompensowanym wyższą ceną za sprzedaż surowca. Wzrost cen może obejmować takie obszary jak: surowce paszowe, nawozy, energię, co powodować będzie pogorszenie ostatecznego wyniku finansowego gospodarstw rolnych. Dodatkowo, wysoki poziom inflacji oraz boom budowlany, wpłyną na wyhamowanie zaplanowanych inwestycji.

Sprawdź ceny środków produkcji na Giełdzie Rolnej

- Dlatego doradzamy hodowcom już od etapu pola. Podpowiadamy jak uprawiać kukurydzę i trawę, aby mieć najlepszą i najtańszą bazę pasz objętościowych. Troszczymy się o przyszłość stada krów, kładąc duży nacisk na prawidłowy odchów cieląt i kondycję jałówek. Projektujemy dla naszych klientów obory, aby zwierzęta miały jak najlepsze warunki do produkcji mleka. Dajemy wskazówki dotyczące dobrostanu zwierząt, aby mogły produkować zdrowy i najwyższej jakości surowiec gotowy sprostać wymaganiom najbardziej restrykcyjnych zakładów mleczarskich. Dbamy, wspólnie z naszymi klientami o ich zyski, analizując sytuację ekonomiczną stada i wskazując miejsca, w których istnieją jeszcze obszary do optymalizacji – informuje Paweł Kasprowicz z De Heus.