Zdaniem dr hab. Marcina Gołębiewskiego z SGGW obszarem, który wymaga zdecydowanej poprawy w polskich stadach i który w stosunkowo prosty sposób może zwiększyć rentowność produkcji, jest rozród.

W wielu gospodarstwach młodzież hodowlana nie wystarcza na pokrycie remontu stada, co zmusza z kolei do relatywnie drogiego zakupu jałówek, eliminując tym samym możliwość sprzedaży własnych jałówek, jako potencjalnego źródła dodatkowego dochodu.