Groźba opłaty kar za nadprodukcję mleka jest nadal aktualna, pomimo spadającego z miesiąca na miesiąc ryzyka przekroczenia krajowego limitu produkcji.

Co zrobić z mlekiem ponad przyznany limit? Wielu hodowców proponuje zmniejszenie wydajności krów przez ograniczenie skarmiania pasz pochodzących z zakupu, czyli głównie pasz białkowych, które są najdroższe.
 
- Jest to ogromny błąd! Początkowo osiągnięty zostanie założony cel, tylko nikt nie zastanawia się nad skutkami takiego postępowania – mówi doktor Marcin Gołębiewski z Zakładu Hodowli Bydła Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Skutki takiego postępowania mogą być bardzo dotkliwe, a pełen ich obraz może być zauważony dopiero po upływie dłuższego czasu. Po kilku miesiącach może się bowiem okazać, że liczba dawek na skuteczną inseminację wzrosła w stadzie kilkukrotnie, a poziom brakowania osiągnął drastyczny poziom.

- W takim przypadku korzystniejsze może się okazać zapłacenie kary za nadprodukcję lub też analizowanie sytuacji na bieżąco i przeciwdziałanie takim sytuacjom. Mleko ponad limit można zagospodarować do odpajania cieląt, zamiast preparatów mlekozastępczych pochodzących z zakupu – dodaje dr Gołębiewski.