W odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 16 marca br. w sprawie podwyższenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, resort rolnictwa wyjaśnia, że w budżecie na ten rok zaplanowano określoną kwotę na ten cel (1.340 mln) i zmiany w tym zakresie obecnie nie są możliwe.

"Zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r." – czytamy w odpowiedzi ministerstwa rolnictwa.

Stres cieplny zjada Twoje zyski? Weź udział w bezpłatnym webinarze "Farmera"!

Zwiększenia stawki póki co więc nie będzie, ale korzystając z okazji resort rolnictwa przypomniał o obniżeniu stawki podatku VAT na paliwa silnikowe, w tym na olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., jak również o zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

- Doceniamy zwiększenie limitu paliwa na 1 ha wprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale naszym zdaniem wielu rolników nie wykorzystuje całej tej pomocy w całości, a więc kolejne zwiększenie nie powoduje zmniejszenia obciążenia rosnącymi kosztami paliwa. A to właśnie ta cena niewątpliwie przekłada się na wzrost kosztów produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy, ale musimy szukać realnych form pomocy dla rolników. Mam nadzieję , ze wrócimy do tematu gdy będziemy rozmawiali o projekcie budżetu na rok 2023. To chyba też ten czas ,żeby wprowadzić zmiany w zakresie funkcjonowania tego działania i wyłączyć samorządy gminne, a oprzeć się na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jego coraz bardziej rozbudowanym systemie teleinformatycznym lub też wprowadzić rozwiązania funkcjonujące w innych krajach UE czyli oddzielne dystrybutory z barwionym paliwem na stacjach benzynowych, które może być wykorzystywane jedynie do produkcji rolniczej – komentuje Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.